Ulvis

Ungdom - Læring - Vennskap - Inspirasjon - Selvrealisering  

Opplevelser verdt å dele

ULVIS er et gratis fritidstilbud til ungdom på Askøy, i alderen 12-18 år (minimum ungdomskoleelev). Vi arrangerer ca 8 turer årlig, der vi bruker naturen som utgangspunkt for å skape opplevelser som er verdt å dele.

Minner for livet

ULVIS er stiftet for å gi ungdommene minner for livet, at de skal bli trygg på seg selv, få oppleve mestring og å "bli sett". Vi er fornøyd når ungdommene kommer hjem, med et nytt sett med "skills", og et positivt syn på friluftsliv.

Hva gjør vi

Vi introduserer ungdom for friluftsliv innen trygge rammer, sammen med tydelige voksne. Vi arrangerer turer lokalt og regionalt med blant annet telt, bål, pil og bue-skyting, kanopadling, fisking, sykling og øvelse i bruk av utstyr og mestring av friluftslivet.